แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.188.113    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายเอกสิทธิ์  สหุนาลุ
นายเอกสิทธิ์ สหุนาลุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายลิขิต  กลิ่นตัน
นายลิขิต กลิ่นตัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายก้าน  อินทร์สำราญ
นายก้าน อินทร์สำราญ
พนักงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุทธิพงษ์  ประจวบสุข
นายสุทธิพงษ์ ประจวบสุข
คนงานผลิตน้ำประปา
นายจักรกฤษณ์  สายกระสุน
นายจักรกฤษณ์ สายกระสุน
คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า)
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
คนงานทั่วไป (ธุรการ)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..