แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายเอกสิทธิ์  สหุนาลุ
นายเอกสิทธิ์ สหุนาลุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายลิขิต  กลิ่นตัน
นายลิขิต กลิ่นตัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายก้าน  อินทร์สำราญ
นายก้าน อินทร์สำราญ
พนักงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุทธิพงษ์  ประจวบสุข
นายสุทธิพงษ์ ประจวบสุข
คนงานผลิตน้ำประปา
นายจักรกฤษณ์  สายกระสุน
นายจักรกฤษณ์ สายกระสุน
คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า)
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
คนงานทั่วไป (ธุรการ)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..