แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.62.183    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

 
 
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด และจนท.อบต.เมืองลีง ลงพื้นสำรวจสระเก็บน้ำบ้านกรูด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปภ.จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด และจนท.อบต.เมืองลีง ลงพื้นสำรวจสระเก็บน้ำบ้านกรูด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปภ.จังหวัดสุรินทร์
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้รับเกียรติ ท่านดร.เอกพล แสงศรี กลุ่มวิชาเอกการตลาด ได้มาเป็นวิทยากรและมาลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 ในตำบลเมืองลีง
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้รับเกียรติ ท่านดร.เอกพล แสงศรี กลุ่มวิชาเอกการตลาด ได้มาเป็นวิทยากรและมาลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 ในตำบลเมืองลีง
 
วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลเมืองลีง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เมืองลีง ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง
วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลเมืองลีง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เมืองลีง ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง เทศกาลโคมซุไฮไหว้เจ้าพ่อเชียงสง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง เทศกาลโคมซุไฮไหว้เจ้าพ่อเชียงสง
 
 
 
[ 23-02-2567] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120240223133956.pdf 
[ 20-02-2567] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ ...   doc120240220155158.pdf 
[ 05-02-2567] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120240205152425.pdf 
[ 05-02-2567] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120240205152306.pdf 
[ 30-01-2567]  รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ ...   doc120240216144655.pdf 
[ 19-01-2567] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120240119163438.pdf 
[ 02-01-2567] ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ...   doc120240102134302.pdf 
[ 07-12-2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120231213110446.pdf 
[ 28-11-2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ...   doc120231128153846.pdf 
[ 04-10-2566] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256   doc120231004113755.pdf 
 
 
 
[ 23-02-2567] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120240223134117.pdf 
[ 20-02-2567] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ ...   doc120240220155013.pdf 
[ 19-01-2567] เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120240119163308.pdf 
[ 18-09-2566] เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   doc120230918114715.jpeg 
[ 26-01-2565] เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565   doc120230108144556.php 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ...   doc120211202031543.pdf 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ...   doc120211202031532.pdf 
[ 10-10-2564] ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG 
[ 08-10-2564] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   doc120211008171541.jpg 
[ 06-10-2564] ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211006154353.jpg 
 
 
 
[ 27-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ...   doc120240229104529.pdf 
[ 27-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเข้าสำนักฆ์ป่าช้าวัดศรีโพธิ์ทอง ...   doc120240229104416.pdf 
[ 27-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังโรงเรียนบ้านเมืองลีง ...   doc120240229104257.pdf 
[ 27-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายรัตนน์ ...   doc120240229104156.pdf 
[ 27-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบหมู่ที่ ...   doc120240229103225.pdf 
[ 23-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120240227131249.pdf 
[ 23-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ...   doc120240227131112.pdf 
[ 02-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกุดเวียน-หนองทุ่ง ...   doc120240206100820.pdf 
[ 02-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตะวันออกหมู่บ้านไปเมรุบ้านหนองเหล็กตาช้าง ...   doc120240206100712.pdf 
[ 02-02-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางทิศใต้วัดอุทุมพร ...   doc120240206100609.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตร 9
 
 
 
    ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด... [นายรวน สายกระสุน]   (อ่าน : 941/ ตอบ : 1)
    การแข่งขันกีฬาตำบล... [นาย อัษฎาวุธ จุฑาจันทร์]   (อ่าน : 151/ ตอบ : 1)
    ขออนุญาติสอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่ ม.15... [นางสาวศิริกัญญา เจริญศิริ]   (อ่าน : 502/ ตอบ : 1)
    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [นางสาวอาศิรา สอนโพนงาม]   (อ่าน : 197/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
 
 
 
   
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..