แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

มีสถาบันการเงิน คือ ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมพระ 1 แห่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน ๑ แห่ง เศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย อาชีพหลัก ทางด้านการทำนา อาชีพรอง ทางด้านค้าขาย รับราชการ มีกองทุนหมู่บ้านจำนวน ๑๘ กองทุน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบล ๑ แห่ง

การพานิชยกรรม

มีศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง มีการประกอบการค้าขายตามบ้านพักอาศัย มีร้านประกอบการค้าขายอาหาร ฯลฯ

การท่องเที่ยว

มีค่ายลูกเสือศิรประภา ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร,ค่ายลูกเสือจิระนนท์ โพนเรียง,ศาลเจ้าพ่อเชียงสง , หมู่บ้านผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ล่องลำน้ำชี

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..