แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.รดา มะลิซ้อน
น.ส.รดา มะลิซ้อน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์พร ต่างประโคน
นายณรงค์พร ต่างประโคน
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ
พ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นายชำนาญ อ่อนจู
นายชำนาญ อ่อนจู
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางกิติยวดี เสริมศิริ
นางกิติยวดี เสริมศิริ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
พนักงานทั่วไป (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
นายชำนาญ วันดี
นายชำนาญ วันดี
พนักงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายจักรวุฒิ ทองสุข
นายจักรวุฒิ ทองสุข
พนักงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายทองดี สุขจิต
นายทองดี สุขจิต
พนักงานทั่วไป
นางเย็น เครือจันทร์
นางเย็น เครือจันทร์
ภารโรง
นายบุพกร สายกระสุน
นายบุพกร สายกระสุน
พนักงานทั่วไป (ส่งเสริมการเกษตร)
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว)
นางสาวสุภาวิดา แสงทอง
นางสาวสุภาวิดา แสงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณสุข)
นางสาวสุรีย์พร ประจวบสุข
นางสาวสุรีย์พร ประจวบสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งาน อพ.สธ.)
นางสาวบัญณิกาญจน์ วุทธิพงษ์ปรีชา
นางสาวบัญณิกาญจน์ วุทธิพงษ์ปรีชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์)
นายอำนาจ บุญครอง
นายอำนาจ บุญครอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานด้านสัตวบาล)
นายปรรณวิชญ์ สายกระสุน
นายปรรณวิชญ์ สายกระสุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประจำรถดับเพลิง)
นายธนวรรธน์ สุขจิตร
นายธนวรรธน์ สุขจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการท่องเที่ยว)
นายสำราญ ระย้าย้อย
นายสำราญ ระย้าย้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประจำรถดับเพลิง)
นายวิเชียร สุขจิต
นายวิเชียร สุขจิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประจำรถดับเพลิง)
นายวันเฉลิม เกษแก้ว
นายวันเฉลิม เกษแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานธุรการ เอกสารทั่วไป)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..