แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สมาชิกสภา อบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายประทีป	สมจันทร์
นายประทีป สมจันทร์
ประธานสภา อบต.เมืองลีง/ม.2
นายสุทธิชัย  ว่องไว
นายสุทธิชัย ว่องไว
รองประธานสภา อบต.เมืองลีง/ม.12
พ.จ.อ.สรกฤช  อุตราศรี
พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี
เลขานุการสภา อบต.เมืองลีง
นางบุญธรรม	นัคลาจารย์
นางบุญธรรม นัคลาจารย์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 1
นายศุภชัย	จุฑาจันทร์
นายศุภชัย จุฑาจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 3
นายสมศักดิ์	ยาวรัมย์
นายสมศักดิ์ ยาวรัมย์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 4
นางสาวลอย  ฉายเพ็ชร
นางสาวลอย ฉายเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 5
นายวีระ  ระยาย้อย
นายวีระ ระยาย้อย
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 6
นางสาวสมจิต	เครือจันทร์
นางสาวสมจิต เครือจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 7
นายบุญเรือง	ระยาย้อย
นายบุญเรือง ระยาย้อย
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 8
นายบุญเลี้ยง	แสงใส
นายบุญเลี้ยง แสงใส
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 9
นายทองพูล  คำเบ้า
นายทองพูล คำเบ้า
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 10
นางสาวนิภาพร	สุขจิตย์
นางสาวนิภาพร สุขจิตย์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 11
นางสุเพียบ	สายกระสุน
นางสุเพียบ สายกระสุน
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 13
นายทวี	สอนดี
นายทวี สอนดี
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 14
นายประเทือง	ศีลสิทธิ์
นายประเทือง ศีลสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 15
นายทัศสมิง   อินทร์สำราญ
นายทัศสมิง อินทร์สำราญ
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 16
นายสุรศักดิ์	สุขจิตร
นายสุรศักดิ์ สุขจิตร
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 17
นายชอบ	ศาลางาม
นายชอบ ศาลางาม
สมาชิกสภา อบต.เมืองลีง หมู่ 18
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..