แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

�ผนดำเนินงานประจำปี
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนดำเนินงานประจำปี 2566  แผนดำเนินงาน 66   21-02-2566  53  9
2   แผนดำเนินงานประจำปี 2565  ประกาศใช้แผน แผนดำเนินงาน 65   09-02-2565  258  23
3   แผนดำเนินงานประจำปี 2564  ประกาศแผน ไฟล์เอกสาร 1 บัญชีโครงการ1 บัญชีโครงการ2   23-03-2564  335  41
4   แผนดำเนินงานประจำปี 2562    23-03-2564  272  0
5   แผนดำเนินงานประจำปี 2563    23-03-2564  267  0
6   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    23-03-2564  255  0
7   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    23-03-2564  263  0
8   แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ    23-03-2564  255  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..