แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.62.183    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

�ผนดำเนินงานประจำปี
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนดำเนินงานประจำปี 2566  แผนดำเนินงาน 66   21-02-2566  205  14
2   แผนดำเนินงานประจำปี 2565  ประกาศใช้แผน แผนดำเนินงาน 65   09-02-2565  413  23
3   แผนดำเนินงานประจำปี 2564  ประกาศแผน ไฟล์เอกสาร 1 บัญชีโครงการ1 บัญชีโครงการ2   23-03-2564  547  41
4   แผนดำเนินงานประจำปี 2562    23-03-2564  478  0
5   แผนดำเนินงานประจำปี 2563    23-03-2564  480  0
6   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    23-03-2564  462  0
7   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    23-03-2564  490  0
8   แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ    23-03-2564  468  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..