แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

�ผนพัฒนาท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  แผน (66-70)   18-02-2565  254  90
2   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5  ประกาศใช้แผนฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5   01-06-2564  301  44
3   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4   25-03-2564  462  98
4   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2   25-03-2564  349  30
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..