แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

�ผนพัฒนาท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  แผน (66-70)   18-02-2565  178  66
2   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5  ประกาศใช้แผนฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5   01-06-2564  200  37
3   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4   25-03-2564  347  98
4   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2   25-03-2564  247  16
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..