แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

รายงาน�ิจ�ารสภา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   03-01-2566  16  0
2   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  59  0
3   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  60  1
4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  55  0
5   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  57  0
6   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   26-07-2565  78  10
7   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   26-07-2565  74  7
8   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   07-06-2565  85  5
9   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมฯ   07-06-2565  77  7
10   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-04-2565  83  7
11   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุม   11-03-2565  102  11
12   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-02-2565  98  7
13   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565  รายงานการประชุม   21-02-2565  87  3
14   ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   17-01-2565  102  22
15   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220607061929.pdf   10-01-2565  106  8
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   10-01-2565  111  9
17   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564  doc120220110024144.pdf   10-01-2565  106  5
18   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564  doc120220110024059.pdf   10-01-2565  105  3
19   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   20-09-2564  171  16
20   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   11-08-2564  191  10
21   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  รายงานการประชุมฯ   02-08-2564  191  11
22   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ   21-07-2564  194  10
23   กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565  กำหนดสมัยประชุมสภา   09-07-2564  202  4
24   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   09-07-2564  194  3
25   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น    06-07-2564  205  0
26   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ รูปภาพ   31-05-2564  215  15
27   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   31-05-2564  207  12
28   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 เมษายน 2564  สมัยที่ 2 รูปภาพ   13-05-2564  205  7
29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  แจ้งนัดประชุม รายงานการประชุมฯ   03-05-2564  211  5
30   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สมัยที่ 1 รูปภาพ   30-04-2564  227  14
31   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  doc120210427083502.pdf   19-01-2564  247  20
32   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 24 สิงหาคม 2563  doc120210427081216.pdf   01-09-2563  253  10
33   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  doc120210427081006.pdf   01-09-2563  257  17
34   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  doc120210427080839.pdf   01-09-2563  245  14
35   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  a   19-07-2558  472  51
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..