แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายงาน�ิจ�ารสภา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   25-05-2566  1  0
2   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2566  รายงานการประชุมฯ   01-05-2566  1  1
3   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   23-02-2566  39  8
4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   23-02-2566  40  4
5   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   23-02-2566  1  1
6   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   03-01-2566  66  1
7   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  115  1
8   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  113  2
9   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  2  0
10   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  110  1
11   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  3  1
12   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  115  1
13   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  1  0
14   รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   13-09-2565  2  0
15   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   09-09-2565  1  0
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-09-2565  1  0
17   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   26-07-2565  133  13
18   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   26-07-2565  131  8
19   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   07-06-2565  141  5
20   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมฯ   07-06-2565  135  7
21   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-04-2565  141  7
22   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุม   11-03-2565  160  11
23   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-02-2565  155  7
24   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565  รายงานการประชุม   21-02-2565  142  3
25   ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   17-01-2565  158  22
26   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220607061929.pdf   10-01-2565  160  8
27   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   10-01-2565  166  9
28   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564  doc120220110024144.pdf   10-01-2565  163  5
29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564  doc120220110024059.pdf   10-01-2565  161  3
30   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   20-09-2564  237  16
31   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   11-08-2564  256  10
32   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  รายงานการประชุมฯ   02-08-2564  256  11
33   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ   21-07-2564  263  10
34   กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565  กำหนดสมัยประชุมสภา   09-07-2564  267  5
35   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   09-07-2564  267  3
36   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น    06-07-2564  268  0
37   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ รูปภาพ   31-05-2564  281  15
38   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   31-05-2564  271  12
39   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 เมษายน 2564  สมัยที่ 2 รูปภาพ   13-05-2564  270  7
40   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  แจ้งนัดประชุม รายงานการประชุมฯ   03-05-2564  278  5
41   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สมัยที่ 1 รูปภาพ   30-04-2564  292  14
42   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  doc120210427083502.pdf   19-01-2564  314  20
43   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 24 สิงหาคม 2563  doc120210427081216.pdf   01-09-2563  322  10
44   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  doc120210427081006.pdf   01-09-2563  324  17
45   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  doc120210427080839.pdf   01-09-2563  309  14
46   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  a   19-07-2558  541  51
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..