แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ԵѳӺ
_______________________________________________________________________________________________________
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
[27-07-2020]   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16
[10-06-2016]   กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16 
ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง
[10-06-2016]   ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง 
หมูหันเมืองลีง
[10-06-2016]   หมูหันเมืองลีง 
กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1
[10-06-2016]   กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6
[10-06-2016]   กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 
กลุ่มขนม บ้านยางหมู่ที่ 12
[10-06-2016]   กลุ่มขนม บ้านยางหมู่ที่ 12 
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติบ้านหนองซำ
[25-08-2015]   กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติบ้านหนองซำ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..