กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางปาณิสรา เกลียวทอง
นางปาณิสรา เกลียวทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-ว่าง-
-ว่าง-
นางสัมรวย อ่อนจู
นางสัมรวย อ่อนจู
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
นางจันทร์จิรา อวยพร
นางจันทร์จิรา อวยพร
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางสมควร สายกระสุน
นางสมควร สายกระสุน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
นางอินธิรา สิริสุข
นางอินธิรา สิริสุข
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางจรรยาพร สุขสนิท
นางจรรยาพร สุขสนิท
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางสุดารัตน์ สายยศ
นางสุดารัตน์ สายยศ
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ทอง
นางพูนทรัพย์ ศรีสุข
นางพูนทรัพย์ ศรีสุข
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
น.ส.จุรีวรรณ จุฑาจันทร์
น.ส.จุรีวรรณ จุฑาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางพัชราภรณ์ จุฑาจันทร์
นางพัชราภรณ์ จุฑาจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง
น.ส.นุชจิรา สายกระสุน
น.ส.นุชจิรา สายกระสุน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางสาววาณี ดาทอง
นางสาววาณี ดาทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
น.ส.จิรนันท์ เครือจันทร์
น.ส.จิรนันท์ เครือจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
นางกวินทรา ทองนางรอง
นางกวินทรา ทองนางรอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
นางพิมพ์นิภา ศิริสุข
นางพิมพ์นิภา ศิริสุข
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
นางสาวสุรีลักษณ์ ศาลางาม
นางสาวสุรีลักษณ์ ศาลางาม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
นางสาววรวรรณ ฉิมรัมย์
นางสาววรวรรณ ฉิมรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางสาวโสรยา สุขจิต
นางสาวโสรยา สุขจิต
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางชุติมา หวังผล
นางชุติมา หวังผล
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ทอง
นางสาวพนิตา มะลิซ้อน
นางสาวพนิตา มะลิซ้อน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง
นางสาวพิชญาดา ระยาย้อย
นางสาวพิชญาดา ระยาย้อย
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..