แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสมหวัง  สงวนนาม
นางสมหวัง สงวนนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเรณู  สมจันทร์
นางเรณู สมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชนิตา  สมจันทร์
นางสาวชนิตา สมจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจุรีรัตน์  สายยศ
นางสาวจุรีรัตน์ สายยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนกน้อย  อินทร์สำราญ
นางนกน้อย อินทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววนิดา  อุ่นพิมาย
นางสาววนิดา อุ่นพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนงค์นุช  กระแสโสม
นางสาวนงค์นุช กระแสโสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..