แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

งานกู้ชีพ
_______________________________________________________________________________________________________
งานกู้ชีพ
 
 
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสุชาติ  วงค์จันทร์
นายสุชาติ วงค์จันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT
นางสาวสุธาสินี  สุขแสวง
นางสาวสุธาสินี สุขแสวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ
นายบุพกร สายกระสุน
นายบุพกร สายกระสุน
พนักงานทั่วไป
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR
นายพนา  สายกระสุน
นายพนา สายกระสุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR
นายนครา  สายกระสุน
นายนครา สายกระสุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR
นายณัฐพงษ์  อินทร์สำราญ
นายณัฐพงษ์ อินทร์สำราญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..