แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

จดหมายข่าว
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเมืองลีง    
       -  รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565  doc120220324150437.jpg   24-03-2565  5
 2   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    
       -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  doc120220815124743.jpg   15-08-2565  6
 3   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโค-กระบือ    
       -  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโค-กระบือ บ้านยางม.12 บ้านตาเมือง ม.15  doc120220829075524.jpg   27-08-2565  5
 4   โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข    
       -  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข  งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข    25-08-2565  2
 5   กิจกรรม โครงการอบรมอาชีพ แก่ ประชาชนตำบลเมืองลีง    
       -  โครงการอบรมอาชีพ แก่ ประชาชนตำบลเมืองลีง "การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม”  doc120220830062403.jpg doc220220830062403.jpg   29-08-2565  3
 6   ประเมินการท่องเที่ยว อพท.    
       -  ประเมินการท่องเที่ยว อพท.  doc120220915030800.jpg   15-09-2565  3
 7   กิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน    
       -  จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220915065814.png   15-09-2565  1
 8   กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง    
       -  กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง  doc120220916065532.jpeg   16-09-2565  1
 9   การจัดประชุมสภา    
       -  ประชุมสภา  doc120220916065912.png   16-09-2565  3
 10   โครงการการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน    
       -  โครงการการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน  doc120220916071101.jpeg   16-09-2565  2
 11   มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อมือโยก)    
       -  ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อมือโยก)  doc120220916072319.jpeg   16-09-2565  1
 12   รับรางวัลชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งนาค    
       -  รับรางวัล ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  doc120220920032311.jpg   20-09-2565  2
 13   จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖    
       -  จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  doc120221018035934.54   18-10-2565  5
 14   น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
       -  วันปิยมหาราช  doc120221027093643.31   27-10-2565  3
 15   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
       -  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  doc120221201100725.02   01-12-2565  3
 16   ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕    
       -  ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  doc120221208093234.png   08-12-2565  2
 17   โครงการระบบน้ำปะปาแบบป๊อกแทงค์    
       -  ระบบน้ำปะปาแบบป๊อกแทงค์  doc120221208093444.png   08-12-2565  7
 18   แสดงความเคารพเพลงชาติไทยและธงชาติไทย    
       -  แสดงความเคารพเพลงชาติไทยและธงชาติไทย  doc120221213104821.png   13-12-2565  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..