แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

จดหมายข่าว
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเมืองลีง    
       -  รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565  doc120220324150437.jpg   24-03-2565  5
 2   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    
       -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  doc120220815124743.jpg   15-08-2565  7
 3   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโค-กระบือ    
       -  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโค-กระบือ บ้านยางม.12 บ้านตาเมือง ม.15  doc120220829075524.jpg   27-08-2565  5
 4   โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข    
       -  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข  งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข    25-08-2565  4
 5   กิจกรรม โครงการอบรมอาชีพ แก่ ประชาชนตำบลเมืองลีง    
       -  โครงการอบรมอาชีพ แก่ ประชาชนตำบลเมืองลีง "การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม”  doc120220830062403.jpg doc220220830062403.jpg   29-08-2565  12
 6   ประเมินการท่องเที่ยว อพท.    
       -  ประเมินการท่องเที่ยว อพท.  doc120220915030800.jpg   15-09-2565  3
 7   กิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน    
       -  จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220915065814.png   15-09-2565  1
 8   กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง    
       -  กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง  doc120220916065532.jpeg   16-09-2565  3
 9   การจัดประชุมสภา    
       -  ประชุมสภา  doc120220916065912.png   16-09-2565  3
 10   โครงการการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน    
       -  โครงการการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน  doc120220916071101.jpeg   16-09-2565  2
 11   มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อมือโยก)    
       -  ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อมือโยก)  doc120220916072319.jpeg   16-09-2565  3
 12   รับรางวัลชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านทุ่งนาค    
       -  รับรางวัล ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  doc120220920032311.jpg   20-09-2565  2
 13   จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖    
       -  จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  doc120221018035934.54   18-10-2565  5
 14   น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
       -  วันปิยมหาราช  doc120221027093643.31   27-10-2565  3
 15   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
       -  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  doc120221201100725.02   01-12-2565  3
 16   ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕    
       -  ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  doc120221208093234.png   08-12-2565  2
 17   โครงการระบบน้ำปะปาแบบป๊อกแทงค์    
       -  ระบบน้ำปะปาแบบป๊อกแทงค์  doc120221208093444.png   08-12-2565  7
 18   แสดงความเคารพเพลงชาติไทยและธงชาติไทย    
       -  แสดงความเคารพเพลงชาติไทยและธงชาติไทย  doc120221213104821.png   13-12-2565  2
 19   วันปิยมหาราช    
       -  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ  doc120231102100035.12   23-10-2566  3
 20   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”    
       -  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”  doc120231106132705.02   06-11-2566  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..