ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
   
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
   
เอกสารแนบ
doc120211202031532.pdf
โดย admin   ประจำวันที่   02-12-2564 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
       
   
   
[ 05-07-2567] ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ปี2567ออกไปอีก ...   doc120240705162703.pdf 
[ 05-06-2567] ประชาสัมพันธ์เเจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายปี2567   doc120240612115827.pdf 
[ 07-05-2567] ประกาศฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร ...   doc120240611110309.pdf 
[ 23-02-2567] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120240223134117.pdf 
[ 20-02-2567] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ ...   doc120240220155013.pdf 
[ 01-02-2567] ประชาสัมพันธ์สาระความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567   doc120240613141753.pdf 
[ 19-01-2567] เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120240119163308.pdf 
[ 18-09-2566] เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   doc120230918114715.jpeg 
 
[ 10-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระหนองกระทุ่ม (สระตาเภา) บ้านเมืองลีง ...   doc120240610154200.pdf 
[ 10-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน ...   doc120240610153844.pdf 
[ 27-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ...   doc120240528111550.pdf 
[ 27-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ...   doc120240528111440.pdf 
[ 21-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกทางไปบ้านตาพน็วนถึงบ้านนายสุชาติ ...   doc120240524154853.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจอุทิศ ...   doc120240521144148.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสระน้ำตาเสาร์ ...   doc120240521143710.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน ...   doc120240521143340.pdf 
 
[ 02-07-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองลีง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
[ 01-07-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร 
[ 26-06-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มิลลิลิตร) อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ถึงเดือนตุลาคม 2567 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการขุดลอกห้วยเสม็ดบ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านอาคุณ ตำบลกระโพ 
[ 09-05-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
 
[18-07-2567]   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเปิด (มอก.) จำนวน 1 หลัง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเปิด (มอก.) จำนวน 1 หลัง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำ
ประกาศราคากลาง
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองลีง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำ
ประกาศเชิญชวน
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองลีง
 ศูนย์ยุติธรรมตำบลเมืองลีง
 รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 2566
 รายงานผลตามนโยบาย (NO Gift Policy) 2565
 รายงานผลตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) 2566
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) 2567
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 2566
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
     
   
     
   
ศาลเจ้าพ่อเชียงสง
ศาลเจ้าพ่อเชียงสง
[25-03-2021]
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
   
   
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.เมืองลีง หมู่ที่ 12 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โทร 0-4458-1155 E-mail : muangleeng.sao@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527