แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข้อบั��ัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ 2567   05-10-2566  13  11
2   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  ข้อบัญญัติ ปี66   21-02-2566  185  44
3   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ขอบัญญัติ    25-01-2565  322  69
4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ขอบัญญัติ   24-03-2564  425  42
5   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  การประกาศใช้ขอบัญญัติ  ขอบัญญัติ    24-03-2564  595  12
6   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ข้อบัญญัติ   24-03-2564  607  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..