แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

¢éͺѭ­ÑµÔ§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃШӻÕ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  ข้อบัญญัติ ปี66   21-02-2566  57  17
2   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ขอบัญญัติ    25-01-2565  203  59
3   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ขอบัญญัติ   24-03-2564  269  40
4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  การประกาศใช้ขอบัญญัติ  ขอบัญญัติ    24-03-2564  441  11
5   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  การประกาศใช้ขอบัญญัติ ข้อบัญญัติ   24-03-2564  456  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..