แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

�ารดำเนิน�ารตามนโยบาย�ารบริหาร ทรัพยา�รบุคคล
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 2566 รอบ 6 เดือน  การดำเนินการตามนโยบายฯ   21-04-2566  20  18
2   คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221005004931.php   09-03-2565  118  4
3   คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  คำสั่ง   09-03-2565  109  4
4   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  คำสั่ง   09-03-2565  106  4
5   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ประกาศรับสมัคร   04-03-2565  124  14
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210331050415.pdf   31-03-2564  218  2
7   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210331050327.pdf   31-03-2564  216  1
8   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210331050226.pdf   31-03-2564  219  2
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210331044149.pdf   31-03-2564  232  3
10   คำสั่งแต่งตั้ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210331044030.pdf   31-03-2564  232  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..