แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566  doc120231115095112.pdf   31-10-2566  1  0
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566  doc120231115095030.pdf   29-09-2566  1  0
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566  doc120230908101606.pdf   31-08-2566  9  1
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566  doc120230908094249.pdf   31-07-2566  8  0
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566  doc120230714131740.pdf   30-06-2566  28  0
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566  doc120230714131644.pdf   31-05-2566  27  0
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566  doc120230516093810.pdf   28-04-2566  48  0
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566  doc120230420164005.pdf   31-03-2566  49  3
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230420164251.pdf   28-02-2566  62  8
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566  doc120230315093545.pdf   31-01-2566  61  3
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230131145927.pdf   29-12-2565  74  5
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  doc120230131145901.pdf   30-11-2565  74  2
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120230131145745.pdf   31-10-2565  73  3
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221107111524.pdf   30-09-2565  132  5
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221107111443.pdf   31-08-2565  124  0
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221107111355.pdf   27-07-2565  129  0
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221107111300.pdf   30-06-2565  132  0
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  doc120221107111311.pdf   31-05-2565  137  0
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565  doc120221107111123.pdf   29-04-2565  138  0
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  doc120220411075447.pdf   31-03-2565  182  11
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220411075413.pdf   28-02-2565  178  7
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  doc120220411075334.pdf   31-01-2565  180  5
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  doc120220411075303.pdf   30-12-2564  181  6
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220411075226.pdf   30-11-2564  194  5
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220411075059.pdf   29-10-2564  184  6
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  doc120211102074800.pdf   30-09-2564  290  3
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  doc120211102074638.pdf   31-08-2564  289  2
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  doc120211102074501.pdf   30-07-2564  278  1
29   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  doc120211102074430.pdf   30-06-2564  285  1
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  doc120211102074353.pdf   31-05-2564  286  1
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  doc120211102074305.pdf   30-04-2564  265  1
32   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  เดือน มีนาคม   31-03-2564  331  7
33   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  doc120210511025200.pdf   26-02-2564  297  4
34   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  doc120210511024135.pdf   29-01-2564  298  1
35   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  doc120210511023607.pdf   30-12-2563  310  1
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  เดือน พฤศจิกายน   30-11-2563  321  2
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  เดือน ตุลาคม   30-10-2563  325  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..