แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

���������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   11-08-2566  14  13
2   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  รายงานการประชุมฯ   14-07-2566  6  0
3   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   06-07-2566  6  0
4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  รายงานการประชุมฯ   25-05-2566  7  0
5   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   25-05-2566  44  4
6   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2566  รายงานการประชุมฯ   01-05-2566  44  11
7   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมฯ   23-02-2566  97  10
8   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   23-02-2566  96  14
9   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   23-02-2566  44  2
10   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   03-01-2566  124  7
11   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  179  1
12   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  175  9
13   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  44  0
14   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  173  9
15   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  48  1
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-11-2565  176  5
17   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   08-11-2565  43  0
18   รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   13-09-2565  47  5
19   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   09-09-2565  45  0
20   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   08-09-2565  45  3
21   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   26-07-2565  196  14
22   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมฯ   26-07-2565  193  13
23   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ   07-06-2565  204  5
24   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมฯ   07-06-2565  202  12
25   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-04-2565  202  7
26   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุม   11-03-2565  222  15
27   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   21-02-2565  221  7
28   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565  รายงานการประชุม   21-02-2565  206  5
29   ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก 2565  ประกาศเรียกประชุมฯ รูปภาพ   17-01-2565  220  24
30   ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566  ประกาศกำหนดสมัยประชุม 2565   13-01-2565  39  0
31   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220607061929.pdf   10-01-2565  225  9
32   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   10-01-2565  233  10
33   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564  doc120220110024144.pdf   10-01-2565  223  5
34   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564  doc120220110024059.pdf   10-01-2565  226  3
35   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   20-09-2564  323  16
36   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   11-08-2564  345  10
37   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  รายงานการประชุมฯ   02-08-2564  347  13
38   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ   21-07-2564  354  10
39   กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565  กำหนดสมัยประชุมสภา   09-07-2564  362  6
40   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   09-07-2564  359  3
41   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น    06-07-2564  359  0
42   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ประกาศ อ.จอมพระ แจ้งนัดประชุมฯ รูปภาพ   31-05-2564  374  15
43   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  รายงานการประชุมฯ   31-05-2564  365  13
44   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 เมษายน 2564  สมัยที่ 2 รูปภาพ   13-05-2564  363  7
45   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  แจ้งนัดประชุม รายงานการประชุมฯ   03-05-2564  370  7
46   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สมัยที่ 1 รูปภาพ   30-04-2564  387  14
47   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  doc120210427083502.pdf   19-01-2564  413  21
48   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 24 สิงหาคม 2563  doc120210427081216.pdf   01-09-2563  420  10
49   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  doc120210427081006.pdf   01-09-2563  417  17
50   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  doc120210427080839.pdf   01-09-2563  408  15
51   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  a   19-07-2558  645  51
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..