กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายเอกสิทธิ์  สหุนาลุ
นายเอกสิทธิ์ สหุนาลุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฤทธิกร  ลักขษร
นายฤทธิกร ลักขษร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดา  โยธานัน
นายศักดา โยธานัน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นายลิขิต  กลิ่นตัน
นายลิขิต กลิ่นตัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบุญยัง ลายเงิน
นายบุญยัง ลายเงิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายก้าน  อินทร์สำราญ
นายก้าน อินทร์สำราญ
พนักงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
-ว่าง-
นายชนาวี  ผิวทวี
นายชนาวี ผิวทวี
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)
นายสุทธิพงษ์  ประจวบสุข
นายสุทธิพงษ์ ประจวบสุข
คนงานผลิตน้ำประปา
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
น.ส.ณัฐเบญจมาศ ยิ่งหาญ
คนงานทั่วไป (ธุรการ)
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..