กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสมหวัง  สงวนนาม
นางสมหวัง สงวนนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเรณู  สมจันทร์
นางเรณู สมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชนิตา  สมจันทร์
นางสาวชนิตา สมจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวจุรีรัตน์  สายยศ
นางสาวจุรีรัตน์ สายยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนกน้อย  อินทร์สำราญ
นางนกน้อย อินทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววนิดา  อุ่นพิมาย
นางสาววนิดา อุ่นพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนงค์นุช  กระแสโสม
นางสาวนงค์นุช กระแสโสม
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..