สำนักงานปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวนพพร นาคแสง
นางสาวนพพร นาคแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.รดา มะลิซ้อน
น.ส.รดา มะลิซ้อน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
นายศิริพงษ์ บุญมาก
นายศิริพงษ์ บุญมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พ.จ.อ.จตพงศ์ วงษ์นาจ
พ.จ.อ.จตพงศ์ วงษ์นาจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมัย หอมหวล
นายสมัย หอมหวล
ลูกจ้างประจำ พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวอรทัย แสนกล้า
นางสาวอรทัย แสนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยารัตน์ จำเริญ
นางสาวบุษยารัตน์ จำเริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชำนาญ อ่อนจู
นายชำนาญ อ่อนจู
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายศศิพงศ์ สุขจิต
นายศศิพงศ์ สุขจิต
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายบุญยืน สุขจิต
นายบุญยืน สุขจิต
พนักงานทั่วไป
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายชำนาญ วันดี
นายชำนาญ วันดี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นางเย็น เครือจันทร์
นางเย็น เครือจันทร์
ภารโรง
นายจักรวุฒิ ทองสุข
นายจักรวุฒิ ทองสุข
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายบุพกร สายกระสุน
นายบุพกร สายกระสุน
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร)
นายศรายุทธ พันภู
นายศรายุทธ พันภู
คนงานทั่วไป (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว)
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..