สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายประทีป สมจันทร์
นายประทีป สมจันทร์
ประธานสภาฯ
นายสมบัติ จำเริญ
นายสมบัติ จำเริญ
รองประธานสภาฯ
พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี
พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี
เลขานุการสภาฯ
Secretary of the Subdistrict Administrative
นางทองเลื่อน สุขจิต
นางทองเลื่อน สุขจิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายน้ำมิตร สายกระสุน
นายน้ำมิตร สายกระสุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสุรพล บุญยงค์
นายสุรพล บุญยงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายศุภชัย จุฑาจันทร์
นายศุภชัย จุฑาจันทร์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายอรุณ มาลัยทอง
นายอรุณ มาลัยทอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสมคิด อัญโญ
นายสมคิด อัญโญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายชนัน ประจวบสุข
นายชนัน ประจวบสุข
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นางสาวลอย ฉายเพ็ชร
นางสาวลอย ฉายเพ็ชร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นายพล ประจวบสุข
นายพล ประจวบสุข
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายวีระ ระยาย้อย
นายวีระ ระยาย้อย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นางสาวประภา วานิยาม
นางสาวประภา วานิยาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายฮัวะ ศิริสุข
นายฮัวะ ศิริสุข
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายบุญชู สุขแสวง
นายบุญชู สุขแสวง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายบุญศรี บุญกรวด
นายบุญศรี บุญกรวด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
นายทองพูล คำเบ้า
นายทองพูล คำเบ้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นายประชาชาติ แสนดี
นายประชาชาติ แสนดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นางแสนทอง สายกระสุน
นางแสนทอง สายกระสุน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายสมส่วน ใยจันอัด
นายสมส่วน ใยจันอัด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายสุทธิชัย ว่องไว
นายสุทธิชัย ว่องไว
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
นางคำแก้ว สายกระสุน
นางคำแก้ว สายกระสุน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
นางระวิวรรณ จุฑาจันทร์
นางระวิวรรณ จุฑาจันทร์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
นายทองพูน  สุขจิต
นายทองพูน สุขจิต
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
นางจีราพร หอมหวล
นางจีราพร หอมหวล
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
นายประจักษ์ สายกระสุน
นายประจักษ์ สายกระสุน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นางบัวพา สายกระสุน
นางบัวพา สายกระสุน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นางสาวเพียงใจ อินทร์สำราญ
นางสาวเพียงใจ อินทร์สำราญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
นางสาวฐานิตา ศาลางาม
นางสาวฐานิตา ศาลางาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
นายสุรศักดิ์ สุขจิตร
นายสุรศักดิ์ สุขจิตร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 17
นางไข่มุก ซ้ายกาละคำ
นางไข่มุก ซ้ายกาละคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 17
นายช่วย โสติยา
นายช่วย โสติยา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 18
นางสุภาพร รัตนะดี
นางสุภาพร รัตนะดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 18
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..