การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน1
 O1 โครงสร้าง1
  http://salangpan.go.th/1
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร1
  http://salangpan.go.th/1
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://salangpan.go.th/
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://salangpan.go.th/
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์2
  http://salangpan.go.th/2
 หน้า
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..