เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 - บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305091408.pdf   04-03-2564  12  0
2   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305083651.pdf   04-03-2564  11  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303092157.pdf   02-03-2564  12  3
4   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210303084922.pdf   24-02-2564  14  1
5   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085715.pdf   23-02-2564  12  0
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085349.pdf   23-02-2564  10  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084459.pdf   23-02-2564  11  0
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084302.pdf   23-02-2564  4  0
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303083043.pdf   23-02-2564  4  0
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เมืองลีง (กันสาด) บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303090204.pdf   22-02-2564  5  1
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085240.pdf   22-02-2564  4  0
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085034.pdf   22-02-2564  4  0
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084909.pdf   22-02-2564  4  0
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 - บ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084624.pdf   22-02-2564  4  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+400 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210219082818.pdf   18-02-2564  19  4
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+690 กว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210219081228.pdf   18-02-2564  14  0
17   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210215035321.pdf   15-02-2564  17  1
18   ประกาศ อบต.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564  doc120210211074734.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564   11-02-2564  27  19
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210210070531.pdf   10-02-2564  19  6
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210210070316.pdf   10-02-2564  8  1
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210204055552.pdf   04-02-2564  14  5
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Aspgaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210204053458.pdf   04-02-2564  10  0
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จำนวน 1 ป้าย  doc120210216080320.pdf   03-02-2564  4  0
24   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 – บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210204075831.pdf doc220210204075831.pdf doc320210204075831.pdf doc420210204075831.pdf doc520210205025701.pdf   03-02-2564  13  5
25   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 – บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210204075423.pdf doc220210204075423.pdf doc320210204075423.pdf doc420210204075423.pdf doc520210205025614.pdf   03-02-2564  12  6
26   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 7464 สุรินทร์  doc120210216080029.pdf   02-02-2564  4  0
27   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 8 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120210216075754.pdf   01-02-2564  4  0
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารทั่วไปและงานด้านต่างๆ ในสำนักงานปลัด  doc120210216080816.pdf   28-01-2564  5  0
29   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210129082756.pdf   27-01-2564  18  3
30   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210129082812.pdf   27-01-2564  16  3
31   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210129082834.pdf   27-01-2564  13  0
32   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 3022 สุรินทร์  doc120210216080542.pdf   25-01-2564  3  0
33   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทนย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง  doc120210201032844.pdf   25-01-2564  13  0
34   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลเมืองลีง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120210201033100.pdf   20-01-2564  13  0
35   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210125031951.pdf   14-01-2564  17  0
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน 23 รายการ เพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองลีง  doc120210125031637.pdf   13-01-2564  16  0
37   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210125031416.pdf   13-01-2564  20  0
38   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0002 เพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชนในเขตตำบลเมืองลีง  doc120210125032213.pdf   12-01-2564  18  0
39   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210120032531.pdf   12-01-2564  19  0
40   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจประปาหมู่บ้านและซ่อมแซมถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210114094126.pdf   12-01-2564  23  0
41   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltil Concrete บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210127101352.pdf   11-01-2564  11  1
42   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltil Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210127101622.pdf   11-01-2564  11  0
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินท์  doc120210114094543.pdf   11-01-2564  21  0
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย  doc120210114091812.pdf   11-01-2564  26  0
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ทอง  doc120210112040809.pdf   07-01-2564  22  0
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก  doc120210112040620.pdf   07-01-2564  16  0
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  doc120210112040516.pdf   07-01-2564  22  0
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210114095003.pdf   06-01-2564  19  0
49   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210127074546.pdf   05-01-2564  12  0
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210107074851.pdf   05-01-2564  20  0
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางสายวัฒนธรรม  doc120210112040212.pdf   30-12-2563  22  0
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210112035955.pdf   30-12-2563  19  0
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อบริการประชาชนตามโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  doc120210106023948.pdf   25-12-2563  21  0
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  doc120210106022323.pdf   25-12-2563  20  0
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าติดตั้งโดม จำนวน 1 หลัง เพื่อเปิดโครงการตลาดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210106023532.pdf   21-12-2563  20  0
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดโครงการตลาดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210106023737.pdf   18-12-2563  22  0
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกบ้านยาง หมุ่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120201218094544.pdf   16-12-2563  22  1
58   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201218091119.pdf   15-12-2563  23  1
59   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201218090803.pdf   15-12-2563  21  0
60   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201218090457.pdf   15-12-2563  18  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..