คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
______________________________________________________________________________________________
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.เมืองลีง

2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง

4. คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..